WIE ZIJN WIJ

Welkom


op de website van Dassen Bewindvoering
Dassen Bewindvoering richt zich binnen de regio Limburg op mensen die om medische of psychosociale redenen zelf niet in staat zijn hun eigen financiën te regelen of die vanwege schuldenproblematiek tijdelijk een beschermingsbewindvoerder dan wel een inkomensbeheerder nodig hebben. Wij richten ons op mensen die het moeilijk vinden hun financiën op orde te krijgen en/of te houden. Heeft u het gevoel dat u geen grip heeft op uw financiën?.BEWINDVOERING

Beschermingsbewind


is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

In zo’n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen, zoals een huis, en rechten, zoals het recht op loon of uitkering. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag en de belastingaangifte.MENTORSCHAP

mentorschap instellen


Als iemand ten gevolge van ziekte of gebrek niet meer in staat is, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en de eigen belangen waar te nemen, dan kan men een mentorschap laten instellen. Ook deze maatregel wordt door de kantonrechter ingesteld en de mentor wordt door hem benoemd.

Gebruikelijk is natuurlijk dat een familielid, goede vriend of kennis de taken van mantelzorger op zich neemt. Maar soms komt het voor dat die er niet zijn of niet bereid zijn zo'n taak op zich te nemen.CURATELE

onder curatele gesteld?


Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële, als andere persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen.

De positie van de curator lijkt veel op die van een ouder of voogd, de curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de degene die onder curatele is gesteld.BUDGETBEHEER

uw budget beheerd!


Budgetbeheer betekent letterlijk dat uw budget beheerd wordt. Met een zogenaamde beheerrekening zorgen wij ervoor dat elke maand in ieder geval uw vaste lasten (woonlasten en ziektekostenpremie(s)) betaald worden. Daarnaast krijgt u maandelijks een deel van uw inkomen beschikbaar als leefgeld. Op die manier komt u de maand door zonder betalingsachterstanden op te doen of in de schulden te raken.


MEER INFORMATIE

Meer weten?


Neem dan contact met ons op
Telefoon: 046-3020101
Email: info@dassenbewindvoering.nl / kirstendassen@dassenbewindvoering.nl